Norske serier

Kampen om Tungtvannet

Vi er på Rjukan i Telemark 1943. Andre verdenskrig er i full gang, og Norge har nå i tre år vært underlagt den tyske okkupasjonsmakten. Tyskernes tungtvannskjøp er oppsiktsvekkende, og får en gjeng norske motstandsmenn til å ta grep. De vil sabotere nazistenes planer om å skape atombomber ved hjelp av tungtvann produsert på norsk jord, og verden slik vi kjenner den står i fare om de ikke klarer det. Kampen om Tungtvannet gikk på NRK i 2015.

Både sann og usann

Serien er løst basert på virkelige hendelser som utspilte seg i tungtvannsanlegget i Telemark under krigsårene, men inneholder også omskrivninger av den faktiske historien. Karakterene er dessuten en blanding av virkelige og oppdiktede personer. De virkelige sabotørenes gjenlevende slektninger har dog gått god for historien, og serien har høstet mye god kritikk – i tillegg til at den vant seks Gullruten-priser i 2015.

De norske sabotørene skal, med hjelp fra britiske allierte, sprenge tungtvannsfabrikken på Vemork utenfor Rjukan. Her er det flystyrter, konfrontasjoner med tyskere, henrettelser og bombing fra amerikanske fly. Kampen om Tungtvannet er et sammensurium av virkelige hendelser blandet med dramatisert fiksjon. I virkeligheten skulle for eksempel tungtvannet neppe brukes til produksjon av atombomber, men var heller forbeholdt energiproduksjon.

Serien passer perfekt for historieelskere, selv om det ikke må glemmes at hendelsesforløpet er noe ukorrekt. En god og spennende historie er det likevel, og serieskaperne har gjort en god jobb med å skildre forholdene under andre verdenskrig. Hovedpersonen i serien kan sies å være Leif Tronstad (spilt av Espen Klouman Høiner), som var motstandsmann under krigen og er mest kjent for nettopp det serien fremstiller ham som – en av de som stod for saboteringen av tyskernes tungtvannsproduksjon.

Kampen om Tungtvannet ble produsert av Filmkameratene, og kostet 70 millioner kroner å lage. Serien sprer seg over 6 episoder, som hver er ca. 45 minutter lange. Den er spennende fra første til siste episode, og kan lære deg en hel del om en av de viktigste aksjonene i norsk moderne norske krigshistorie. Detaljene må tas med en klype salt, ettersom Kampen om Tungtvannet som nevnt ikke beskriver det som virkelig skjedde til punkt og prikke. Skaperne har tatt seg kunstnerisk frihet, og det er slikt det blir god underholdning av.

bard